Forside / Vi arbejder også med / Elevers stavefærdighed 13.11.2018

Elevers stavefærdighed

Sprognævnet arbejder aktuelt med projektet "Staveproblemer i folkeskolens ældste klasser". Projektet ledes af Anita Ågerup Jervelund og Jørgen Schack.

Sprognævnet arbejder aktuelt med projektet "Staveproblemer i folkeskolens ældste klasser". Projektet ledes af Anita Ågerup Jervelund og Jørgen Schack.

Første store staveundersøgelse siden 1978 

I 2006 blev vi i Dansk Sprognævn opmærksomme på at det var meget længe siden man sidst havde undersøgt hvor godt eleverne staver når de går ud af folkeskolens 9. klasse. Man skal helt tilbage til 1978, hvor Danmarks Pædagogiske Institut (DPI) undersøgte 910 elevers afgangsprøver i retstavning. Siden da har der ikke været en lignende undersøgelse.

Projektet har til formål at skabe overblik over stavefærdigheden hos elever i folkeskolens ældste klasser i dag. Projektets resultater sammenholdes med resultaterne af DPI's undersøgelse.

Fejltyper og svære ord

Der gøres rede for hvilke fejltyper man finder i elevernes besvarelser, og hvor hyppigt de fundne typer forekommer hos elevgrupper af forskellig dygtighed. Endvidere søger projektet at belyse hvilke faktorer ved prøveordenes struktur der betinger de forskellige typer af stavefejl.

Datamateriale

Datamaterialet består fortrinsvis af 755 elevers besvarelse af prøven i retskrivning ved folkeskolens afgangsprøve i 2008 samt 281 besvarelser af en diktat med særligt fokus på præsens-r og sammensatte ord (indsamlet i 2013). Derudover er der i 2014 indsamlet data som skal belyse om der er en sammenhæng mellem evnen til at identificere (ord)tryk og færdigheden i at sær- og sammenskrive ordforbindelser efter de gældende (trykbaserede) regler (testen er besvaret af 102 elever fra 7. og 9. klasse samt 61 førsteårsstuderende fra dansk og lingvistik ved Københavns Universitet).

Resultater

Resultaterne viser bl.a. at nutidens unge staver lidt dårligere end forældregenerationen  men ikke meget  og at drengene staver dårligere end pigerne.

Læs mere om projektets resultater i disse publikationer:

En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning. Dansk Noter, september 2010.

Den der skriver d i gjort. Staveproblemer i folkeskolens ældste klasser (webshop).

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik