Forside / Nyt / Nyheder / 2018 / Stillingsopslag. Journalist/bibliotekar/sekretær med flair for IT ved Dansk Sprognævn 16.10.2018

Stillingsopslag. Journalist/bibliotekar/sekretær med flair for IT ved Dansk Sprognævn

Vi søger en fast medarbejder til ansættelse på fuld tid eller deltid til at løse praktiske og formidlingsmæssige opgaver i tilknytning til nævnets rådgivnings- og oplysningsarbejde.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 15-11-2018.

Vi lægger vægt på følgende færdigheder og kompetencer:

 • Erfaring med oplysnings- og rådgivningsarbejde
 • Erfaring med udgivelse af publikationer og tidsskrifter
 • Erfaring med udvikling af websider, apps eller lign.
 • Flair for IT
 • Gode samarbejds- og koordineringsevner
 • Gode færdigheder i skriftligt dansk.

Den der ansættes, skal indgå i nævnets daglige arbejde: forskning, forskningsformidling, sproglig oplysning og rådgivning, indsamling og bearbejdelse af materiale vedrørende sprogbrugen og sprogudviklingen i moderne dansk samt redigering af nævnets publikationer, herunder Retskrivningsordbogen og Nyt fra Sprognævnet samt diverse andre udgivelser på nettet.

Eksempler på opgaver:

 • Udgivelse af nævnets publikationer og publicering af nævnets digitale tidsskrifter på forskellige webplatforme, fx Nyt fra Sprognævnet
 • Koordinering af udvikling og vedligeholdelse af nævnets informationsarbejde på sociale medier som Facebook og LinkedIn
 • Koordinering af vedligeholdelse og udvikling af nævnets Android- og iOS-apps, fx RO+
 • Brugeradministration i fagsystemer såsom ordbogsdatabaser, UNI-C, Infomedia m.m.
 • Webmasteropgaver: Koordinering af drift og udvikling af nævnets hjemmeside med IT-leverandør
 • Administration af telefoniløsningen i vores svartjeneste
 • Håndtering af IT-sikkerhed, jf. ISO 27001
 • Koordinering med Statens IT om udrulning af nye programmer m.m.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til ansøgerens kvalifikationer og overenskomst med den relevante faglige organisation.

Ansættelsessted

Da Dansk Sprognævn flytter til Bogense den 1.4.2019, er ansættelsesstedet Dansk Sprognævn i Bogense, Adelgade 119 B, 5400 Bogense. Der vil være midlertidigt arbejdssted hos Dansk Sprognævn i København, Worsaaesvej 19, 4. sal, 1972 Frederiksberg, indtil kontoret flytter til Bogense.

Ansøgning m.v.

Ansøgningen, vedlagt curriculum vitæ, skal indeholde dokumenterede oplysninger om faglige, formidlingsmæssige, administrative og evt. andre kvalifikationer. Der skal ikke vedlægges publikationer.

Ansøgninger (mærket Journalist/bibliotekar) med kopi af eksamenspapirer, anbefalinger osv. skal være Dansk Sprognævn i hænde senest 15. november 2018 kl. 12.00. Ansøgninger sendes til adm@dsn.dk.

Alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik