Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Nyt / Nyheder / 2011 / Stillingsopslag: 2 seniorforskere 19.8.2011

Stillingsopslag: 2 seniorforskere

Ansøgningsfrist 23.9.2011

Stillingerne ønskes besat fra den 1. januar 2012 eller snarest derefter. Stillingerne kan besættes som fuldtids- eller deltidsstillinger.

Stillingerne ønskes besat med forskere som har kvalifikationer inden for dansk sprog, lingvistik eller sociolingvistik med særlig henblik på udviklingen i dansk sprogbrug.

Ved bedømmelsen af ansøgerne lægger vi vægt på følgende:

·   forsknings- og formidlingsmæssige kvalifikationer svarende til hvad der kan opnås i en ansættelse som forsker eller adjunkt

·   kvaliteten af forskningen på nævnets kerneområder: retskrivning og dansk sprogbrug

·   erfaring med ordbogsproduktion, leksikografi eller korpuslingvistik

·   forudsætninger for at udvikle og lede forskningsprojekter og indgå i nationale og internationale netværk.

De to seniorforskere skal indgå i nævnets daglige arbejde: forskning, forskningsformidling, vejledning af studerende på kandidat- og ph.d.-niveau, sproglig oplysning og rådgivning, indsamling og bearbejdelse af materiale vedrørende sprogbrugen og sprogudviklingen i moderne dansk, redaktion af nævnets publikationer og hjemmesider, herunder Retskrivningsordbogen og Nyt fra Sprognævnet.

Ansøgerne skal beherske dansk i både skrift og tale.

Ansøgninger, vedlagt curriculum vitæ, skal indeholde dokumenterede oplysninger om videnskabe­lige, formidlingsmæssige, administrative og evt. andre kvalifikationer. Der skal vedlægges en fuldstændig og nummereret publikationsliste. Ansøgere skal angive hvilke arbejder de ønsker at påberåbe sig - markeret med en * i publikationslisten. Der kan højst vælges seks publikationer, der skal indsendes i 3 eksemplarer.

Alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der henvises til Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet (CIR nr. 25066 af 05/03/1997)

Ansøgning m.v.:
Der nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme ansøgerne i forhold til den konkrete stilling. Ansøgerne orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen som angår ansøgeren selv, inden stillingen besættes. Ansøgninger (mærket seniorforsker) med kopi af eksamenspapirer, anbefalinger osv. skal være Dansk Sprognævn i hænde senest 23. september 2011. kl. 12.00. Ansøgninger pr. e-mail sendes til sabine@dsn.dk.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik